Зразок заяви про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку

Відповідно до чинного законодавства України  матері або іншим особам, зазначеним у ЗУ “Про відпустки”, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, роботодавець має надати відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, тривалістю, що визначена у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку. Така відпустка надається на підставі поданої працівником роботодавцю заяви та довідки за формою № 080-1/о.