Зразок заяви на відпустку без збереження заробітної плати під час дії воєнного стану

Відповідно до ч. 4 ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 року № 2136-ІХ роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, зобовʼязан надати йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування цього часу до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого п. 4 ч. першої ст. 9 Закону України “Про відпустки”.