Юридичні аспекти використання поліграфу на приватному підприємстві

Використання поліграфу є поширеною світовою практикою. Це спеціальний психофізіологічний пристрій, що фіксує зміни в психологічних стимулах при певних поведінкових обставинах. З його результатів можна визначити правдивість чи неправдивість слів людини. Звичайно, дані детектора не може вважатися об’єктивною доказовою базою, проте вони використовуються для подальшої роботи та є підставою для пошуку прихованої інформації. При проведенні процедури інтерв’ю важливо, щоб була дотримана інструкція. Це гарантує відповідність усім правовим нормам, ефективну роботу під час проведення процедури та  законність отриманих даних перевірки.

Використання поліграфу не заборонене законодавством України і не суперечить Конституції України, якщо дотримані всі належні умови для здійснення перевірки. 

Вимоги до проведення перевірки на поліграфі:

 • Обов’язкова письмова добровільна згода особи, щодо якої здійснюється заходи на перевірку достовірності інформації.
 • Використання сертифікованого якісного приладу.
 • Опитування не повинно порушувати прав і свобод людини.
 • Інтерв’ю повинно мати законні підстави для здійснення.
 • Проводити опитування має право лише та особа, що пройшла спеціальну підготовку, має відповідні знання та навички роботи.

Сфери використання з дотриманням вищезазначених умов можуть бути наступні:

 • Судова практика.
 • Прийом на роботу у деякі спеціалізовані структури.
 • Здійснення комплексних аудитів та перевірок тощо.

Найважливішим у здійсненні перевірки є використання поліграфу згідно законодавства. Зокрема, слід дотримуватися норм таких документів:

 • Конституція України.
 • Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
 • Кримінально-процесуальний кодекс.
 • Закон «Про судову експертизу» 
 • Закон України «Про Національну поліцію».

Права громадян, які проходитимуть перевірку на поліграфі

Організація процесу опитування повинна відповідати чинним правовим нормам. Необхідно слідкувати за дотриманням наступних правил:

 • Процедура повинна бути добровільною, це гарантує Конституція України.
 • Обов’язково потрібно оформити письмову згоду від опитуваної особи. Цей документ має юридичну силу.
 • Заборонено використовувати погрози чи будь-які силові методи під час проведення інтерв’ю.
 • Опитуванні неповнолітні громадяни повинні проходити процедуру на поліграфі лише після офіційної згоди батьків або опікунів.
 • Інтерв’ю повинно здійснюватися кваліфікованим, підготовленим спеціалістом.
 • Умови, під час проведення опитування, повинні мати адекватну форму.
 • Перед інтерв’ю особі, що проходить перевірку, необхідно вказати причину проведення опитування.
 • Особу, що проходить процедуру, необхідно ознайомити з механізмом роботи детектора.
 • Опитування не може проходити більше, ніж 3 години.
 • Забороняється будь-яке приниження чи некоректне ставлення спеціалістів до особи, що проходить перевірку.
 • Громадяни мають право відмовитися від проходження опитування.
 • Обов’язковою умовою для перевірки є попереднє отримання медичної довідки щодо відсутності протипоказань до процедури.
 • Процедура не проводиться з особами, які знаходяться під дією алкогольних, наркотичних чи інших психотропних речовин, мають виражені захворювання дихальної, нервової чи серцево-судинної системи.

Дотримання усіх перерахованих вимог гарантує законність отриманих даних перевірки.

Громадяни повинні бути обізнані зі своїми правами, щоб знати, як відмовитися від проходження поліграфа. Перевірка на детекторі є винятково добровільною справою і не існує жодних підстав для примусового використання цього обладнання. Крім того, особи, що проходять інтерв’ю, повинні знати, на які питання можна не відповідати. Зокрема, людина має право не давати відповіді на запитання, що пов’язані з порушенням її прав та особистих кордонів.

На підприємствах практика використання поліграфа використовуються у таких випадках:

 • При прийнятті на роботу, щоб перевірити достовірність заявленої інформації, правдивість мотивів та намірів.
 • Для внутрішніх розслідувань при виникненні проблем, правопорушень чи інших складних ситуацій на підприємстві.
 • При комплексному аудиті.

В усіх випадках використання детектору є правомірним, не суперечить нормативно-правовим документам і не потребує ліцензування.

Внутрішні документи, що регулюють діяльність поліграфологів на підприємствах

Для того, щоб здійснювати перевірку детектором підприємству необхідно мати внутрішні документи, що регулюють цей процес. Усі норми й вимоги, визначені ними, регламентують порядок роботи експерта. Для діяльності поліграфолога на підприємливі обов’язковим є такий перелік документів:

 • Посадова інструкція поліграфолога.
 • Положення щодо використання поліграфа на підприємстві.

Перший документ регулює, які знання, вміння, освіту повинен мати фахівець; як здійснюється робота, яка форма звіту, контролю й документів необхідні в професійній діяльності; яка права та обов’язки має поліграфолог підприємства.

Положення щодо використання детектора на підприємстві регулює наступні питання:

 • Умови використання поліграфу.
 • Механізм проведення опитування.
 • Форма документальної звітності та форми зберігання результатів.
 • Вимоги щодо оформлення медичних довідок, що свідчать про протипоказання до процедури опитування з використанням поліграфа.
 • Вимоги щодо забезпечення належних умов проведення інтерв’ю.
 • Умови дотримання норм законодавства, пов’язаних з опитуванням за допомогою детектора.
 • Здійснення контролю над діяльністю поліграфолога й подальшою обробкою результатів опитування.

Внутрішні документи повинні бути складені у відповідності до чинних норм законодавства України. Діяльність поліграфолога регулюється ними. Положення щодо використання поліграфа на підприємстві і Посадову інструкцію поліграфолога необхідно затвердити печаткою і підписом керівника підприємства.

Висновки

Підсумовуючи питання щодо використання поліграфа на підприємстві, можемо зробити наступні висновки:

 • Опитування за допомогою детектора не заборонено законодавством України та не потребує ліцензування.
 • На підприємстві дана процедура використовується з метою кадрової комплектації, комплексних перевірок і проведення службових розслідувань.
 • Інтерв’ю за допомогою детектора може проводити лише кваліфікований спеціаліст, що володіє необхідним досвідом, знаннями й навичками роботи.
 • Діяльність штатного експерта регулюється обов’язковими внутрішніми документами, що складені у відповідності до законодавчої бази України.
 • Опитування повинно проходити на основі офіційної добровільної письмової згоди особи, яку перевіряють.
 • Під час опитування експерту необхідно створити належні умови й слідкувати за тим, щоб не порушувалися права й свободи громадян, які гарантує законодавство України.
 • Важливою вимогою є відсутність медичних протипоказань, що засвідчується спеціальною довідкою лікаря.

Отже, проведення опитування на підприємствах за допомогою поліграфа є ефективним і правомірним способом перевірки, якщо дотримані всі відповідні норми. 

Схожі записи

Як приймати на роботу працівника в умовах війни

Із 24 березня 2022 року діють нові норми трудових відно...

Як оформити пенсію за кордоном?

Українці, які були змушені через війну виїхати за кордо...

Новини партнерів