Матеріальна допомога на оздоровлення в умовах воєнного стану 

В умовах війни громадяни мають право на соціальні виплати різного спрямування: підтримка ВПО, виплати малозабезпеченим, багатодітним родинам та іншим категоріям населення. Окрім того, актуальною залишається допомога на оздоровлення на підприємстві, яка надається не всім працівникам, а лише деяким професійним групам.

Матеріальна допомога на підприємствах та в інших установах, призначена на оздоровлення, є важливою соціальною підтримкою деяких визначених законодавством соціальних груп та професій. Ця соціальна гарантія виплачується одноразовим платежем разом із виплатою відпускних коштів. Розмір допомоги залежить від посадового окладу й надбавок. У фінансово-звітних документах вона є частиною заробітної плати. Видається матеріальна допомога на оздоровлення один раз на рік. Наразі в українському законодавстві немає єдиного нормативно-правового акту, який би регулював процес оформлення й нарахування цих виплат.  У зв’язку з цим кожна категорія і професійна група має свій особливий порядок видачі матеріальної допомоги на оздоровлення. Її призначенням є не лише поліпшення здоров’я працівника. Дана підтримка пов’язана з екологією та її впливом на організм. 

У багатьох виникає питання, чи зберігається право на цей вид допомоги в умовах воєнного стану, коли виплати, порядок і тривалість відпустки змінені. Дана стаття містить відповідь на це та інші питання, пов’язані з матеріальною допомогою у реаліях сьогодення.

Хто може отримати матеріальну допомогу

Скористатися можливістю отримати допомогу можуть представники деяких професійних груп. Зокрема, до них належать працівники таких сфер:

  • держслужбовці;
  • працівники органів місцевого самоврядування;
  • педагоги й науковці;
  • медики й фармацевти;
  • представники інших професій, таких як працівники музеїв,  бібліотек, будинків культури.

Кожна з цих професійних груп має свою специфіку нарахування й оформлення виплат.

Виплати держслужбовцям 

Зокрема, державні службовці отримують виплати в порядку, регульованому законодавством. Розмір допомоги складає розмір середньомісячної заробітної плати і виплачується одноразовим платежем при оформленні відпустки від тридцяти календарних днів. Проте важливо зазначити, що в умовах воєнного стану тривалість відпустки держслужбовців може становити двадцять чотири дні. У нинішньому році відбулися зміни в законодавстві, що регулюють спосіб призначення допомоги для цієї категорії осіб. Зокрема, матеріальна підтримка у розмірі середньомісячної зарплати видається тим працівникам державних структур, які не здійснили класифікацію посад держслужби. Якщо ж була здійснена така класифікація, працівникам, що виконують обов’язки за сумісництвом державних службовців, підтримка виплачується відповідно до розміру посадового окладу та вислуги.

Виплати в органах місцевого самоврядування 

Для посадовців органів місцевого самоврядування матеріальна підтримка, яка виплачується разом зі щорічної гарантованою відпусткою, визначається в межах посадового окладу, але, відповідно до чинного законодавства, не може бути вищою, ніж середньомісячна заробітна плата.

Для обслуговуючого персоналу органів місцевого самоврядування передбачені матеріальні виплати на оздоровлення у розмірі середньомісячної зарплати. До таких категорій осіб належать двірники, водії службового транспорту, прибиральники у службових приміщеннях.

Виплати в бюджетних установах 

Працівники установ, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, також мають право на матеріальну оздоровчу підтримку. Згідно з нормами відповідної постанови Кабінету Міністрів України, щорічна така допомога не може бути більшою за один посадовий оклад працівника.

Виплати педагогам і науковцям

Вчителям, викладачам, науковим співробітникам і обслуговуючому персоналу навчальних закладів передбачені виплати на оздоровлення разом зі щорічної відпусткою. Сума розраховується відповідно до середнього місячного окладу (або ставки заробітної плати) за рік. Часто педагогічні працівники, а також науково-педагогічні працівники мають роботу  за сумісництвом. У таких випадках матеріальна допомога виплачується лише за основним місцем роботи в тому навчальному закладі, де оформляється щорічна відпустка і створюється відповідний наказ адміністрації.

Виплати медикам і фармацевтичним працівникам

Матеріальні виплати на оздоровлення передбачені не лише для лікарів, медичного персоналу та фармацевтів, але й для немедичних посад у лікувальному закладах, фармацевтичних компаніях та інших медичних установах та закладах охорони здоров’я. Перелік професій затверджений відповідним наказом, виданим Міністерством охорони здоров’я України. Кошти виплачуються в сумі одного посадового окладу працівника на основі виданого наказу керівника медичного закладу. Так само, як і в ситуації з педагогами й науковцями, медики й фармацевтичні працівники нерідко працевлаштовані за сумісництвом. У такому випадку відомчі відповідні структури Кабінету Міністрів України мають різні підходи до вирішення питання оформлення матеріальної щорічної підтримки на оздоровлення. Міністерство охорони здоров’я притримується думки, що такі виплати визначаються виключно на основному місці роботи на підставі наказу про щорічну відпустку. Разом з тим Міністерство соціальної політики вважає, що сумісники мають право на оздоровчі виплати на загальних умовах, якщо таке рішення було прийняте адміністрацією медичної установи в рамках визначеного фонду заробітної плати.

Виплати представникам інших професій 

Працівники інших сфер, зокрема, музеїв, закладів культури, бібліотекарі також мають право на оздоровчі кошти, що встановлюються в межах середнього посадового окладу. Виплати здійснюються при оформленні гарантованої законодавством щорічної відпустки.

Як отримати матеріальну допомогу

Згідно закону, обов’язковою умовою для виплати матеріальної допомоги є надання щорічної відпустки. Відпустка може бути надана вся одразу або розділена на частини.  Важливо, щоб одна із цих частин була не меншою, як чотирнадцять днів. Нормативно-правовими актами не передбачено, до якої саме частини відпустки призначаються підтримка на оздоровлення. Тому для її отримання необхідно правильно оформити всі документи.

Працівнику потрібно написати заяву з проханням отримати оздоровчі виплати. Прохання реалізувати це право може міститься як у заяві про надання щорічної відпустки, так і в окремій заяві, зразок якої можна знайти за цим посиланням.

Працівникам, що мають право на цю фінансову підтримку, розрахунок матеріальної допомоги виплачується як розмір посадового окладу чи середньомісячного розміру заробітної плати, що визначається станом на час оформлення щорічної відпустки.

Часто трапляються випадки, коли працівник працює на неповний робочий час. В таких обставинах розмір суми на оздоровлення залежить і вираховується відповідно до відпрацьованого робочого часу.

Усі кошти, які передбачені на оздоровлення працівників, обов’язково повинні бути заплановані в кошторисі установи. Це робиться заздалегідь відповідно до фонду оплати праці кожного відомства, установи чи закладу, в яких передбачена оздоровча грошова підтримка для працівників.

На сьогодні актуальним є питання фінансової підтримки в умовах воєнного стану. Війна вплинула на більшість суспільний сфер. Змінився порядок роботи багатьох установ, з’явилися нові соціальні виплати, багато громадян почали працювати в іншому режимі. Відбулися зміни і в оформленні щорічних відпусток. Тому багато питань виникає й до отримання коштів на оздоровлення. Відповідно до норм чинного законодавства, порядок оформлення, розрахунок та надання щорічної матеріальної допомоги на оздоровлення не змінився. Хоча відпустка сьогодні оформляється за новими правилами й вимогами, процедура виплат залишається незмінною, такою ж, як була у довоєнний період. Кожен, хто мав право на цю форму грошової підтримки, може скористатися нею і в умовах воєнного часу. Тому допомога на оздоровлення під час війни виплачується працівникам у звичному режимі.

Окрім того, варто зазначити, що війна зумовила необхідність у більш широкому соціальному захисті населення. В суспільстві з’явилося таке поняття, як “ветерани війни”. Тому захисники України також мають право на матеріальну компенсацію для відновлення здоров’я. Зокрема, до таких категорій населення належать особи, що є учасниками антитерористичної операції чи мають статус учасників Операції Об’єднаних Сил. Усе це визначено відповідним законом України про соціальний захист ветеранів війни. 

Для них передбачена фінансова підтримка, в яку входить безоплатне санаторно-курортне лікування. Таке оздоровлення є щорічним. Витрати на нього покриваються за рахунок коштів державного бюджету. Кожного року від місцевого бюджету вищеназвані категорії ветеранів війни можуть отримати фінансову допомогу, що є компенсацією за самостійне проходження санаторно-курортного лікування.

Отже, процедура оформлення матеріальної допомоги на оздоровлення працівників в умовах війни залишилася незмінною. Порядок і категорії осіб, які можуть отримати допомогу, залишитися такими ж, як і в довоєнний період. Окрім того, матеріальна підтримка для оздоровлення може бути призначена і для ветеранів війни.

Для уточнення, консультацій, додаткової інформації та запитань щодо оздоровчих виплат можна звертатися до Державної служби України з питань праці. Контактні дані цього відомства можна знайти на офіційному сайті за посиланням.

Схожі записи

Грошова допомога у Києві від організації Acted

Французька гуманітарна організація Acted та за підтримк...

Допомога для дітей ВПО Львівської області

Захист дитинства й забезпечення гідних умов проживання ...

Новини партнерів