Як отримати статус безробітного та допомогу під час війни

З метою забезпечення гарантій соціального захисту населення під час війни Уряд та Міністерство економіки України максимально спростили та адаптували процедуру взаємодії з безробітними.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 334 особа може набути статус безробітного (підтвердити намір перебування у статусі зареєстрованого безробітного) за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку або безпосереднього звернувшись до центру зайнятості у разі такої можливості. Режим роботи центрів зайнятості та їх контакти щоденно оновлюються та публікуються Telegram та Viber каналах Державної служби зайнятості.

Спрощена процедура застосовується до осіб, які с початку війни, мають та/або мали визначене місце роботи на території Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та м. Києва

Хто може вважатися безробітним

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» безробітним вважається особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи.

Статусу безробітного може набути:

 • особа працездатного віку до призначення пенсії, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи
 • особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»
 • особа, молодше 16-річного віку, яка працювала і була звільнені у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників

Права та обов’язки особи в статусі безробітного

Зареєстровані безробітні мають право на:

 • безоплатне одержання послуг з пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні; консультаційних, інформаційних та профорієнтаційних послуг з метою обрання або зміни виду діяльності (професії)
 • матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та «Про зайнятість населення»
 • збереження права на виплату допомоги по безробіттю на період участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру (тривалістю до 180 днів, зокрема у разі заміщення тимчасово відсутнього працівника) у розмірах, встановлених до укладення ними строкового трудового договору на участь у таких роботах
 • оскарження, у тому числі до суду, дій або бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, що призвели до порушення прав щодо зайнятості особи

Зареєстровані безробітні зобов’язані:

 • самостійно або за сприяння територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, здійснювати активний пошук роботи, який полягає у вжитті цілеспрямованих заходів до працевлаштування, зокрема взяття участі у конкурсних доборах роботодавців
 • відвідувати територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в якому він зареєстрований як безробітний у визначений і погоджений з ним час, але не рідше ніж один раз на тридцять календарних днів (крім періоду дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб)
 • дотримуватися письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню, зокрема брати участь у заходах, пов’язаних із сприянням забезпеченню зайнятості населення
 • інформувати територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, протягом трьох робочих днів про обставини припинення реєстрації, визначені ст. 45 Закону України «Про зайнятість населення».

Відповідальність за достовірність поданих до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, даних та документів, на підставі яких приймається рішення щодо реєстрації безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, покладається на зареєстрованого безробітного.

У разі невиконання або зловживання зареєстрованим безробітним своїх обов’язків, з нього може бути стягнено сума виплаченого забезпечення та вартості соціальних послуг.

Як отримати статус безробітного

На період воєнного стану діє наступна процедура:

 • громадяни можуть подати заяву про надання статусу безробітного, призначення допомоги чи припинення реєстрації за допомогою Порталу Дія. Для цього необхідно пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію, бути громадянином України, мати паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон та реєстраційний номер облікової картки платника податків
 • отримати весь перелік послуг можна у найближчому працюючому центрі зайнятості. Актуальна інформація по всій території України знаходиться на мапі
 • подання заяви через Google─форму
 • можливо подання заяви за допомогою e-mail. Для цього необхідно завантажити, роздрукувати, заповнити та підписати дві заяви, сфотографувати їх та відправити на [email protected]. У темі листа необхідно вказати слово «Реєстрація» та Ваше прізвище, ім’я, по батькові. Архівовани файли не надсилати.
 • звернутись до Служби також можливо за допомогою інших засобів телекомунікаційного зв’язку:

Державна служба зайнятості у Viber

Telegram-канал Державної служби зайнятості

Верифікована сторінка Державної служби зайнятості у Facebook

Оператори «гарячої лінії» (з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 17:00):

+380963841043, +380677465665, +380635824623, +380990980243,

+380981524170, +380683089314, +380934802190, +380963265646, +380993554905

Послуга надається безкоштовно.

У разі безпосереднього звернення строк надання послуги становить 7 календарних днів, за допомогаю Порталу Дія –1 робочий день.

За результатом розгляду заяви може бути прийнято рішення:

– про надання статусу безробітного;

– про відмову у наданні статусу безробітного.

Стосовно прийнятого рішення особу повідомляють особисто або через Портал Дія.

У разі прийняття рішення про надання статусу безробітного кар’єрний радник протягом 10 календарних днів здійснює щодо нього поглиблене профілювання. На основі отриманих результатів кар’єрний радник разом із безробітним розробляє індивідуальний план працевлаштування.

Зареєстрований безробітний протягом 3 робочих днів повинен підписати та надати запропонований індивідуальний план працевлаштування.

Індивідуальний план працевлаштування складається у двох примірниках, підписується безпосередньо зареєстрованим безробітним та кар’єрним радником. Один примірник підписаного обома сторонами індивідуального плану видається зареєстрованому безробітному. У разі зміни обставин, які впливають на можливості інтеграції зареєстрованого безробітного до ринку праці індивідуальний план працевлаштування підлягає коригуванню.

У випадку прийняття рішення про відмову у наданні статусу безробітного особа може повторно подати заяву не раніше ніж через 7 календарних днів з дня прийняття рішення.

Така відмова можлива з наступних причин:

 • невідповідність критеріям для отримання статусу безробітного згідно Закону України «Про зайнятість населення»
 • наявність в особи статусу безробітного
 • встановлення факту зайнятості (працевлаштування) особи
 • відсутність необхідних документів
 • відмова від підходящої роботи тощо

Розмір та виплата допомоги безробітним

Розмір допомоги по безробіттю розраховується на підставі відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування залежно від страхового стажу, заробітної плати (доходу). У випадку відсутності цих відомостей – довідок про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим договором), виданих особі роботодавцем, військовим комісаріатом, де така особа перебувала на обліку, військовою частиною, органом, де особа проходила службу.

В адміністративно-територіальних одиницях, де тимчасово не працюють центри зайнятості, що унеможливлює підготовку відповідних виплатних документів та проведення фінансування, виплата допомоги безробітним буде здійснюватись за допомогою  АТ «Ощадбанк». Кошти будуть перераховуватися на рахунок в банку, в якому відкрито рахунок одержувача (безробітного). Крім того можливе здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER”.

Важливо: реєстрація безробітного в Державній службі зайнятості припиняється в разі невідвідування (не підтвердження наміру перебування у статусі безробітного) зареєстрованим безробітним без поважних причин центру зайнятості протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування або дати останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебувати у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації, що наведені вище або у разі відмови від виконання суспільно-корисних робіт.

Схожі записи

Допомога для тварин на Харківщині

У складний воєнний час страждають від розрухи й військо...

Фінансова допомога українцям в Польщі

Українці, які через війну були вимушені покинути свої д...

Правила трудових відносин під час війни

ВРУ прийняла Закон, яким адаптовано трудові відносини п...

Новини партнерів