Зразок заяви прийняття на роботу за сумісництвомВідповідно до ч. 2 ст. У статті 21 КЗпП зазначено, що працівники мають право укладати трудові договори на одному або кількох підприємствах, якщо інше не встановлено законом або колективним договором. Крім заяви необхідно надати такі документи: документи про стан здоров’я (попередні медичні висновки), якщо це передбачено законодавством, а для військовозобов’язаних та для призовників – документи, щодо взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах згідно з п. 37 Про затвердження Порядку організації тa ведення військового обліку пpизовників і військовозобов’язаних.