Зразок заяви на оплачувану щорічну відпустку з подальшим звільненням

Відповідно до Закону «Про відпустки» у разі звільнення працівник має право на використання основної щорічної відпустки. Після звільнення працівник може за письмовою заявою взяти нереалізовану відпустку (не застосовується у разі звільнення за порушення трудової дисципліни) або отримати грошову компенсацію за всі невикористані ним дні щорічної відпустки (ст. 24 ЗУ «Про відпустки»). При цьому останнім днем відпустки вважається останній робочий день.

Якщо трудові відносини припиняються через закінчення строку дії трудового договору невикористана відпустка може за бажанням працівника надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У такому випадку трудовий договір продовжується до закінчення відпустки.