Зразок заяви на відпустку по догляду за дитиною


Працівник має право на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Для отримання відпустки матері або родичам дитини, які фактично доглядають за дитиною, необхідно звернутися до керівника підприємства з відповідною заявою. Цю відпустку можна використати повністю або частково.

За працівником зберігається посада та його робоче місце під час відпустки по догляду за дитиною. Крім того, його стаж і робочий час за професією не перериваються. Окрім винятку щодо дострокового виходу на пенсію.