Зразок заяви на відпустку без збереження заробітної плати


Відповідно до законодавства України про працю працівники мають право на відпустку без збереження заробітної плати (за власний рахунок).

Є два види відпусток за власний рахунок: обов’язкові та за взаємною згодою (ст. 25 і 26 Закону України «Про відпустки»).

Роботодавець надає працівникові відпустку без збереження заробітної плати після подання ним заяви з необхідними копіями документів, що засвідчують наявність непередбачених обставин.