Зразок наказу про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку

Згідно із ст. 25 ЗУ «Про відпустки» роботодавець зобовʼязаний надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку без збереження заробітної плати матері, батьку або іншим особам, якщо дитина потребує домашнього догляду. Тривалість відпустки визначається у медичному висновку, але не може становити більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.