Зразок заяви про встановлення доплати за суміщення посад

Сумісництво – це виконання працівником, крім основної, ще додаткової оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час у тій самій або в іншій компанії, в установі, організації або у роботодавця – фізичної особи. Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.